Projekt

Vi tilbyder

  • Behandlingsture i forbindelse med afskærmning eller afrusning
  • Midlertidige kortvarige anbringelser
  • Støtte/kontaktperson-ordninge

Målgruppe

Børn og unge i alderen 6-22 år. Flygtninge, søskende, hjemmeboende børn (familie). Problemstillingen kan være, at barnet eller den unge er udad- eller indadreagerende, eller måske er kommet galt af sted i en rus af medicin eller narkotika. Den unge lever måske under forhold, som gør, at vedkommende akut skal hjemmefra. En ung kan have mistet sit netværk, kan evt. være forfulgt af sin egen familie. Der kan også være tale om, at barnet eller den unge har begået vold eller kriminalitet.

Målsætning

Målet er, at barnet eller den unge skal have en pause og derefter videre i sit liv på den bedst tænkelige måde. Vi er de professionelle voksne, som giver den behandling og støtte, som for en stund giver barnet eller den unge ro på og et åndehul.

Erfaring

Medarbejderne har stor erfaring med behandlingsture, døgninstitution i både åbne og lukkede regi, psykiatrisk afdeling, opholdssteder, hvor søskende er anbragt samlet og familier og som støtte/kontaktperson for flygtninge

Sprog

Vi har medarbejdere, som udover dansk, tysk og engelsk også kan arabisk, farsi og tyrkisk. De har store interkulturelle kompetencer, som gør dem stærke i forståelsen af både børn og unge, men også hele familiens sammenhold og ønske om samarbejder.

Boform

Vi indkvarterer os i enten et sommerhus eller en lejlighed

Sagsbehandler

Når du som kommune henvender dig, aftales det med een fra ledelsen, hvad opgaven drejer sig om, og hvad I som kommune har af tanker om behandling, geografi og varighed.