Hvem er vi?

Vi er et privat ejet og godkendt ”almindeligt socialpædagogisk opholdssted / § 66, stk. 1, nr. 5”

Stedet er godkendt til fem børn og unge, og modtagelse af akutte opgaver, så som afrusning, behandling og afskærmning.

Her er en lille stabil medarbejderstab på både fastansatte og vikarer, som har haft et tæt samarbejde i mange år.

Integration, kulturkendskab og identitet

Vi har særlige kompetencer omkring børn, unge og familier med mellemøstlig baggrund og omsorgssvigtede børn og unge. En stor del af medarbejdergruppen i Barndomshjemmet er selv med anden etnisk herkomst og har derfor særlige interkulturelle kompetencer og ressourcer til at skabe bæredygtige tillidsforhold og samarbejde med forældre og familie af anden etnisk herkomst.

Barndomshjemmets erfaring med mellemøstlig kultur vil kunne være med til at nedbryde barrierer og tabuer omkring anbringelsen, og dermed bane vejen for inddragelse og involvering af forældrene og familien.