Opholdssted

Vi har særlige kompetencer omkring børn, unge og familier med mellemøstlig baggrund og omsorgssvigtede børn og unge

Fysiske rammer

Barndomshjemmet har til huse i ejendom på 220 kvadratmeter i et plan fra 2012. Huset er opført med to separate lejligheder med indvendig gennemgang imellem.

Pædagogisk metode

Den pædagogiske metode vil tage udgangspunkt i en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, idet det er vores opfattelse, at denne tilgang dækker behovet og udfordringerne for vores målgruppe

Forældrene

Læs alt hvad du skal vide

Barndomshjemmet

Læs alt om barndomshjemmet

Unge

Læs hvad unge laver her

Værdigrundlag

Barndomshjemmets tilgang tager afsæt i danske værdier og normer.

Det er vores grundlæggende holdning, at børn og unge som udgangspunkt hører sammen med deres forældre, søskende, familie og netværk. Det er Barndomshjemmets grundholdning, at også anbragte børn og unge har ret til at få muligheden for at vedligeholde og udvikle samværet og relationen med deres familie og netværk. Vores grundlæggende opfattelse er, at anbragte børn og unge, uanset anbringelsestype, og uanset deres særlige behov for socialpædagogisk døgnophold har ret til og behov for at have en dagligdag, der mest muligt ligner dagligdagen for børn og unge, der bor i egen familie. Det er derfor afgørende både i den pædagogiske tilgang, i tilrettelæggelsen af dagligdagen og i de fysiske rammer at skabe en så hjemlig og familiær atmosfære som muligt.